Voetganger

Beschermd door de wet
Voetgangers hebben vrijwel in alle gevallen recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke partij. Zelfs wanneer het ongeval veroorzaakt is door de voetganger zelf. Net als fietsers hebben voetgangers een kwetsbare positie ten opzichte van gemotoriseerd verkeer zoals auto’s, scooters en motoren. De wet houdt rekening met ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ door hen extra rechtsbescherming te bieden. In de praktijk betekent dit dat een voetganger in de meeste gevallen recht heeft op de vergoeding van ten minste 50% van zijn of haar geleden schade, zelfs als hij of zij het ongeval zelf heeft veroorzaakt.