Verkeersongevallen

Algemene informatie
Ondanks het feit dat het aantal verkeersdoden de afgelopen jaren lichtelijk gedaald is, neemt het totaal aantal ongevallen in het verkeer nog steeds toe met gemiddeld 8-9% per jaar.
Bij het geval van een twee- of meerzijdig ongeval met als gevolg letsel of materiële schade is er altijd een mogelijkheid tot vergoeding van de opgelopen schade.
De wijze van bemiddeling voor deze schadevergoeding zijn per situatie verschillend; Optimum Letselschade helpt om hier niet alleen duidelijk informatie over te verschaffen, maar ook om volgens wet- en regelgeving de vergoeding te behalen waar u als betrokkene recht op heeft.