Medische fout

Aansprakelijkheid arts
Jaarlijks vinden er minstens 30.000 vermijdbare medische fouten plaats. Als uw arts een medische fout maakt, kan dat grote gevolgen hebben voor uw gezondheid. Als de uitkomst van een behandeling tegengesteld is aan wat verwacht had mogen worden is er vaak een fout gemaakt en is de arts aansprakelijk. De arts is verplicht om u voor de behandeling of operatie te informeren over de behandeling en de te verwachten risico’s. Laat de arts dat na, dan kan deze aansprakelijk zijn.