Wat is letselschade

‘Letsel’, een woord dat ‘verwonding’ of ‘kwetsuur’ betekent, kan zowel in lichamelijke als wel in geestelijke vorm voorkomen, zowel kortdurend als langdurend zijn en variëren van een kleine verwonding tot blijvende invaliditeit. Onder het begrip letselschade verstaan we de schade en verwondingen die zijn ontstaan ten gevolge van een ongeval. De letselschade kan in de meeste gevallen net als het letsel zelf worden opgedeeld in de categorieën fysisch of psychisch. Wanneer kan worden aangetoond dat een ander verantwoordelijk is voor deze schade kan de volledige schade worden verhaald op deze partij. Verder wordt hierbij nog onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade.

Recht op schadevergoeding
Bij het veroorzaken of krijgen van schade staat in de wet dat de degene die aansprakelijk is voor de schade de schade moet vergoeden (Burgerlijk Wetboek 6, artikel 107). Hierbij moet er aantoonbaar bewijs zijn dat er een verband bestaat tussen het ongeval en de (letsel)schade die is opgelopen. Dit noemt men een ‘causaal’ verband. Alle schade die uit dit causale verband voortvloeit zal vergoed moeten worden door de aansprakelijke.
Goed advies van belang
In de meeste gevallen is de aansprakelijke verzekerd, wat ertoe leidt dat de verzekeringsmaatschappij de verplichting tot schadevergoeding overneemt. Het bepalen van de schadekosten en het afhandelen van de letselschadezaak is een ingewikkeld en tijdrovend proces, waarbij er vaak langdurige discussies ontstaan tussen verzekeringsmaatschappijen, medisch specialisten en betrokkenen. Volgens Optimum Letselschade is iemand met fysisch of psychisch letsel wel de laatste die hier tijd en energie in zou moeten steken.

Optimum helpt en ontzorgt
Daarom is onze missie als Optimum Letselschade het uit handen nemen van alle zorgen door de letselschadezaak volledig af te ronden.  Hierbij stellen we het belang van de cliënt centraal en zorgen we ervoor dat al het mogelijke wordt gedaan om de opgelopen materiële schade en alle voortvloeiende (letsel)schade te laten vergoeden door de verzekeringsmaatschappij. Dit is geheel kosteloos en vereist alleen de details van de situatie en de verzekeringsgegevens.