Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Het bepalen van de veroorzaker van de schade
Schadekosten

Schadekosten

Vaststellen van de schade en bijkomende kosten
Voorschot

Voorschot

De aansprakelijke dient een voorlopig bedrag aan schadevergoeding te betalen
Medische kosten

Medische kosten

Bij eventueel fysiek letsel stelt een medisch specialist de ernst van het letsel vast
Afwikkeling

Afwikkeling

Op basis van alle gegevens wordt de uiteindelijke schadevergoeding uitgekeerd